XXI Warsztaty Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Sosnówka’2018

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Koło Legnica w dniach 16-18 listopada b.r. organizuje XXI Warsztaty Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków „Sosnówka 2018”. Tym razem Warsztaty zorganizowane zostaną w miejscowości Zieleniec k. Dusznik-Zdroju w Ośrodku Wypoczynkowym „Absolwent”.

Program Warsztatów do pobrania – tutaj

Uwaga: informujemy, iż brak już wolnych miejsc na warsztaty.

Tradycyjnie już Warsztaty kierowane są do środowiska związanego z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową budynków, a przede wszystkim projektantów różnych branż, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności pionu kontrolno-rozpoznawczego.

Tegoroczną tematykę Warsztatów staraliśmy się ukierunkować na aktualne tematy związane z szeroko komentowanymi w ostatnim czasie zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa elewacji budynków oraz zmianami w zakresie norm dotyczących projektowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych. W trakcie Warsztatów poruszone zostaną również kwestie problemów dnia codziennego związanych z ochroną przeciwpożarową obiektów w kontekście ich projektowania, sporządzania ekspertyz technicznych, itp.

Poniżej przedstawiamy ramowy program tegorocznej edycji Warsztatów

  1. Trudne problemy w uzgadnianiu projektów i opracowywaniu ekspertyz w zakresie ochrony przeciwpożarowej – Rafał Lik, KW PSP we Wrocławiu
  2. Bezpieczeństwo pożarowe elewacji budynków – wybrane zagadnienia – Maria Dreger
  3. Projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych w oparciu o specyfikację CEN/TS 54-32 – Tomasz Popielarczyk
  4. Odległości między budynkami – ocena warunków bezpieczeństwa i rozwiązania zastępcze – Piotr Smardz, INBEPO
  5. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – problemy, rozwiązania zamienne – Tomasz Szyszka, KP PSP Kłodzko
  6. Sytuowanie budynków w sąsiedztwie stacji LPG – ustalanie zasięgu zagrożeń i uciążliwości oraz metody ich szacowania i ograniczania – Radosław Uliasz, KW PSP Wrocław

W trakcie Warsztatów zaprezentują się również Firmy oferujące produkty i usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi 550zł brutto i obejmuje noclegi, wyżywienie i udział w części merytorycznej Warsztatów. Informacje o sposobie i terminie wniesienia opłaty przekażemy po otrzymaniu zgłoszenia uczestnictwa.

Osoby chętne do wzięcia udziału prosimy o zgłaszanie się na adres e-mail: kontakt@sitp.legnica.pl.

Termin zgłoszenia uczestnictwa to 30.09.2018r. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Please follow and like us: