Walne Zebranie Członków Koła SITP Legnica

W dniu 16.04.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Koła SITP Legnica. Podczas zebrania członkowie Koła udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła oraz wybrali Zarząd na nową kadencję tj. lata 2021-2026.

Wybrany Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

  • Mariusz Sobecki – Przewodniczący Zarządu
  • Marek Kamiński – Skarbnik
  • Marcin Kosiński – Sekretarz
  • Tomasz Szyszka – Członek
  • Andrzej Ciosk – Członek

Related Posts