XXIII Warsztaty Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Zieleniec’2023 (dawniej Sosnówka)

Program warsztatów do pobrania – program warsztatów

Uwaga: z powodu wyczerpania miejsc wstrzymujemy przyjmowanie dalszych zgłoszeń. Istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową, w tym celu prosimy o wiadomość e-mail, poinformujemy zwrotnie w razie zwolnienia się miejsca.

Koło SITP Legnica zaprasza na kolejną edycję Warsztatów Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków Zieleniec’2023. Warsztaty odbędą się w dniach 29.09-01.10.2023 r. (przyjazd w godzinach popołudniowych 29.09, wyjazd rano 01.10). Spotkamy się w Hotelu Zieleniec w Zieleńcu nr 134 (https://hotelzieleniec.pl).

Uwaga:

Z uwagi na wyczerpanie miejsc noclegowych w hotelu Zieleniec, zgłaszając się na warszaty należy zaakceptować możliwość zakwaterowania w Pensjonacie Alaska, ok. 500 m od głównego miejsca Warsztatów.

Warsztaty kierowane są do środowiska związanego z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową budynków, a przede wszystkim projektantów różnych branż związanych z budownictwem, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności pionu kontrolno-rozpoznawczego.

Tematyka tegorocznych warsztatów jak zwykle będzie zróżnicowana, od kwestii technicznych związanych z odpornością ogniową różnych elementów budynków i ich zabezpieczeniem, przez bardzo aktualne zagadnienia związane z garażowaniem pojazdów elektrycznych czy zapewnieniem ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, po wyniki najnowszych badań w zakresie wentylacji pożarowej poziomych dróg ewakuacyjnych. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z metodologią oceny zagrożenia wybuchem w przypadku instalacji wysokociśnieniowych.

Wśród prelegentów będziemy mieli okazję gościć wybitnych specjalistów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowowego.

Swoją wiedzą z uczestnikami będą się dzielić (program może ulec zmianie):

 • Wybrane aspekty praktyczne dotyczące określania odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych oraz stosowania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w działalności rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
  – Ernest Ziębaczewski, KG PSP
 • Garażowanie pojazdów elektrycznych w budynkach – wymagania i wytyczne
  – Rafał Szczypta, KG PSP
 • Wentylacja pożarowa poziomych dróg ewakuacji – wyniki badań ITB 
  – Grzegorz Krajewski, Wojciech Węgrzyński, ITB
 • Odporność ogniowa ścian, stopów i dachów. Studium wybranych przypadków
  – Paweł Roszkowski, ITB
 • Klasyfikacja przestrzeni wg PN-EN-IEC 60079-10-1 na wybranym przykładzie.Omówienie metodologii na wybranym przykładzie obliczeniowym dla instalacji wysokociśnieniowej. Prezentacja obliczeń i sposobu wykorzystania wyników w fazie projektowania
  – Aleksandra Tracz – Gburzyńska
 • Wybrane zagadnienia ewakuacji osób z niepełnosprawnościami
  – Robert Piec, SGSP

W trakcie Warsztatów zaprezentują się również Firmy oferujące produkty i usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynnych i biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi 935 zł, obejmuje noclegi, wyżywienie i udział w części merytorycznej Warsztatów. Opłatę należy uregulować na konto wskazane przez organizatora w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia. Wiadomość będzie zawierała również informacje o terminie w jakim należy uiścić opłatę.

Zgłoszenia na warsztaty można dokonać poprzez wypełnienie formularza: formularz zgłoszenia

Related Posts