Zarząd Koła

Przewodniczący: MARIUSZ SOBECKI
Skarbnik:MAREK KAMIŃSKI
Sekretarz: TADEUSZ WĄTRUCKI
Członek: TOMASZ SZYSZKA
Członek: ANDRZEJ CIOSK