O nas

Koło SITP w Legnicy prowadzi szeroką działalność wynikającą ze statutu Stowarzyszenia. Są to przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przeciwpożarową oraz dziedzinami pokrewnymi. Działalność ta jest realizowana dwutorowo. Jednym z aspektów podejmowanych działań jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. W tym zakresie Koło jest organizatorem systematycznych spotkań, podczas których specjaliści posiadający największy autorytet w środowisku związanym z ochroną przeciwpożarową, przedstawiają najnowsze osiągnięcia techniczne, organizacyjne i prawne w celu przybliżenia ich osobom, którym wiedza ta jest niezbędna w życiu zawodowym. Sympozja te są bardzo wartościowym źródłem wiedzy zarówno dla osób związanych z budownictwem: architektów, projektantów różnych specjalności itp., jak i dla wszystkich innych związanych z poruszanymi zagadnieniami. Podczas tych spotkań przedstawiana jest również najnowsza oferta zaproszonych firm działających w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego. Inną formą działalności jest organizowanie działań mających na celu integrację środowiska związanego z ogólnie pojętą ochroną przeciwpożarową. Te działania opierają się na organizowaniu rozgrywek sportowych np. kręgle, strzelanie czy też turystycznych.

Koło SITP w Legnicy gromadzi w swoich szeregach jako członków zwyczajnych osoby  związane z pożarnictwem. Są to zarówno strażacy pełniący czynną służbę w Państwowej Straży Pożarnej, jak również funkcjonariusze w stanie spoczynku. W naszych szeregach działają zarówno przedstawiciele służb operacyjnych, jak i kontrolno-rozpoznawczych. Koło skupia również rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W kole SITP reprezentowane są środowiska pożarnicze z następujących powiatów: Kłodzko, Legnica, Jelenia Góra, Głogów,  Polkowice, Lubin, Bolesławiec,  Lubań, Wałbrzych, Dzierżoniów, Wołów, Wrocław.
Do koła obecnie należy około 40 osób.