Działalność Koła PDF Drukuj Email

Koło SITP w Legnicy prowadzi szeroką działalność wynikającą ze statutu stowarzyszenia.Są to przedsięwzięcia związane głównie z ochroną przeciwpożarową oraz dziedzinami pokrewnymi. Działalność ta jest realizowana dwutorowo. Jednym z aspektów podejmowanych działań jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. W tym zakresie Koło jest organizatorem systematycznych spotkań, podczas których specjaliści posiadający największy autorytet w środowisku związanym z ochroną przeciwpożarową, przedstawiają najnowsze osiągnięcia techniczne, organizacyjne i prawne w celu przybliżenia ich osobom, którym wiedza ta jest niezbędna w życiu zawodowym. Sympozja te są bardzo wartościowym źródłem wiedzy zarówno dla osób związanych z budownictwem: architektów, projektantów różnych specjalności itp., jak i dla wszystkich innych związanych z poruszanymi zagadnieniami. Podczas tych spotkań przedstawiana jest również najnowsza oferta zaproszonych firm działających w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego. Inną formą działalności jest organizowanie działań mających na celu integrację środowiska związanego z ogólnie pojętą ochroną przeciwpożarową. Te działania opierają się na organizowaniu rozgrywek sportowych np. kręgle, strzelanie czy też turystycznych.

 
© 2008 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Koło Legnica | Template by Joomla Templates