XII Warsztaty "Bezpieczeństwo pożarowe budynków" Sosnówka 2008 PDF Drukuj Email

Warsztaty Sosnówka 2008W dniach 14-16 listopada 2008r. tradycyjnie w ośrodku "Lubuszanin" koło Karpacza odbyły się XII Warsztaty "Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków". Wiodącym tematem tegorocznego spotkania było bezpieczeństwo przeciwwybuchowe.

Prelekcję na ten temat wygłosił dr inż.Piotr Rosmus z Głównego Instytutu Górnictwa, który omówił wymagania Dyrektyw ATEX 95 i 137 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, poruszając przy tym szereg praktycznych aspektów tak złożonego zagadnienia.  Tomasz Wiśniewski w ciekawy sposób , poprzez analizę rzeczywistych zdarzeń, przedstawił uczestnikom warsztatów skutki jakie rodzi nie do końca przemyślane stosowanie przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego lub zaniedbania we właściwym utrzymaniu odpowiednich warunków w tym zakresie. Kamil Kwosek poruszył natomiast nurtujący wiele osób problem obligatoryjności stosowania Polskich Norm w świetle obowiazujących przepisów prawa. Z kolei Piotr Spodniewski omówił w swoim referacie tematykę związaną z oddymianiem grawitacyjnym klatek schodowych, zwracając uwagę na aspekty zakresu stosowalności takich rozwiązań oraz prawidłowości ich technicznej realizacji.

Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać prelekcji niespodzianki :). Prezes Oddziału Śląskiego SITP- Marian Skaźnik omówił bardzo istotne problemy związane z szacowanie czasu ewakuacji oraz zapewnieniem właściwych warunków ewakacji.

Tak jak zwykle uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszą ofertą firm związanych z ochroną przeciwpożarową. W czasie tegorocznych warsztatów swoją ofertę prezentowli:

  • Polon-Alfa Zakład Urządzeń Dozymetrycznych Sp. z o.o.
  • FFIL Śnieżka SA
  • Pierot Sp. z o.o.
  • Promat Top Sp. z o.o.

Jak co roku Warsztaty stały się okazją do integracji środowiska oraz wymiany wiedzy i poglądów.

Zapraszamy w roku przyszłym!

 Warsztaty Sosnówka 2008  Warsztaty Sosnówka 2008  Warsztaty Sosnówka 2008
 Warsztaty Sosnówka 2008  Warsztaty Sosnówka 2008  Warsztaty Sosnówka 2008

 
© 2008 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Koło Legnica | Template by Joomla Templates